Coroczna pielgrzymka Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Jasną Górę

Jak każdego roku 16 października SUTW pielgrzymował do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej aby podziękować za wybór na stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, oraz o pomyślny i owocny rok 2023/24 dla SUTW i jego słuchaczy. 

Podstawową częścią była oczywiście Msza Święta odprawiona w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej o godz.11-ej. po czym miał miejsce wykład w Sali Różańcowej. W znacznej części wykład był poświęcony "akceptacji siebie, wszystkich doświadczeń i cierpienia w świetle Słowa Bożego i życia Maryi". Prowadzącym wykład był opiekun UTW ks. Stanisław Gancarek.

Wykład był niezwykle pouczający i słuchacze z zainteresowaniem go wysłuchali.

Wieńczącą całą pielgrzymkę była Droga Krzyżowa na Wałach. Uczestniczył w niej nasz SUTW oraz UTW Katolik z Łodzi Teofilowa oraz UTW z Radomska i Nowego Targu. Drogę Krzyżową pod przewodnictwem naszego opiekuna ks. Stanisława Gancarka zakończyliśmy przy pomniku  Św. Jana Pawła II śpiewając jego ukochaną" Barkę". Nie mogło się obyć bez pamiątkowego zdjęcia.