Galerie

16 pażdziernik 2023

Jak każdego roku 16 października SUTW pielgrzymował do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej aby podziękować za wybór na stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, oraz o pomyślny i owocny rok 2023/24 dla SUTW i jego słuchaczy. 

Podstawową częścią była oczywiście Msza Święta odprawiona w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej o godz.11-ej. po czym miał miejsce wykład w Sali Różańcowej. W znacznej części wykład był poświęcony "akceptacji siebie, wszystkich doświadczeń i cierpienia w świetle Słowa Bożego i życia Maryi". Prowadzącym wykład był opiekun UTW ks. Stanisław Gancarek.

9 marca 2023

Wszyscy znamy Jana Sztaudyngera jako satyryka i fraszkopisarza. Mniej znany jest jako liryk, autor wierszy pełnych ciepła, pisanych z niecodzienną kulturą słowa i poetyckiego obrazu. Był wybitnym, o międzynarodowym autorytecie, znawcą teatru lalek, stał się prekursorem lalkarstwa w Polsce.

Urodził się w Krakowie 28 kwietnia 1904 roku.

16 lutego 2023

16 lutego 2023 – tzw. tłusty czwartek – oprócz zajadania się pączkami, zorganizowano karnawałowy bal przebierańców. Zabawę aranżowała grupa uczestnicząca w zajęciach sekcji „Terapia tańcem”.

13 grudnia 2022

13 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie opłatkowe przy tradycyjnych potrawach przygotowanych przez słuchaczy. Śpiewano kolędy i czytano teksty opisujące zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Deklamowano także poezję związaną z tym świątecznym czasem.

22 listopada 2022

22 listopada 2022 r. słuchaczka Mec. Lidia Brolik przygotowała i przeprowadziła konkurs na temat „Muzyka teatralna i filmowa”. Słuchacze wykazali się bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów muzycznych.

17 listopada 2022

17 listopada 2022 r. Grupa Teatralna Salezjańskiego UTW „Ojczyzna nas woła”, prowadzona przez Lechosława Stępnia, zaprezentowała kolejny raz, widowisko teatralne „Za Niemen hen precz” (premiera odbyła się w semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego). Tym razem gośćmi na widowni byli: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Katarzyna Maciołek, słuchacze UTW z Teofilowa, zaprzyjaźnione osoby wykonawców, przedstawiciele TVP3 Łódź z kamerą oraz słuchacze naszego uniwersytetu.

9 - 12 czerwca 2022

Na zakończenie roku akademickiego 2021/22 słuchacze SUTW zwiedzali Podlasie i Suwalszczyznę w ramach czterodniowej wycieczki autokarowej. Baza noclegowa była w domu pielgrzyma prowadzonego przez salezjanów przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Zwiedziliśmy następujące miejsca:

Zuzela- miejsce urodzenia i dzieciństwa błogosławionego ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tykocin -  barokowy kościół p.w. Św. Trójcy, Synagogi wielka i mała, rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, alumnat

16 października 2021 r. po rocznej przerwie słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkali się na Jasnej Górze na dorocznej pielgrzymce. Mszy świętej przewodniczy ks. dr Stanisław Gancarek. On też po mszy świętej w sali Różańcowej wygłosił konferencje na temat modlitwy, następnie uczestnicy pielgrzymi odbyli Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach.

7 października 2021

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 7 października 2021 r., po rocznej przerwie miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2021/22. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Przemysława Solarskiego, który też  kazanie wygłosił. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Dwadzieścia cztery obrazki", czyli błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński z mojej "małej ojczyzny"  wygłosił ks.  dr Piotr Przesmycki. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

8 października słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem pani Patrycji Czudak odbyli wycieczkę po Cmentarzu Żydowskim.

Strony