Fakultety i warsztaty I semestr 2019/20

Fakultety  2019/20

14.00 – 15.30

Fakultet religijny – ks. Tadeusz Niewęgłowski

 • 8 X (wt.) - „Kraina mlekiem i miodem płynąca” - zdobycie Kanaanu (Księga Jozuego)
 • 10 X (czw.) - „… prorokiem dla narodów ustanowiłem cię...” - prorocy w Izraelu
 • 22 X (wt.) - „...czym jest człowiek, że o nim pamiętasz...” psalmy

Fakultet kulturoznawczy – mgr Stanisław Sadowski

 • 15 X (wt.) - Średniowieczna katedra – ponadczasowe dziedzictwo kultury
 • 14 XI (czw.) - Symbol – jako narzędzie komunikacji kulturowej
 • 7 I (wt.) - Refleksja chrześcijańska w poezji C. K. Norwida

Fakultet etnograficzny – dr Aldona Plucińska

 • 17 X (czw.) - Ornament – symbolicznym znakiem czasu na wybranych przykładach

                      pejzażu kulturowego miasta Łodzi

 • 19 XI (wt.) - Czy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z interpretacji ludowej jest

                     syntezą biblijno-teologiczną?

 • 10 XII (wt.) - Boże Narodzenie w twórczości ludowej

Fakultet historyczny – dr Sebastian Adamkiewicz

 • 24 X (czw.) - Obywatel cham – chłopi i chłopstwo w dawnej Rzeczypospolitej
 • 21 XI (czw.) - Wincenty Tymieniecki – biskup „czerwonej” Łodzi
 • 28 XI (czw.) - Pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Fakultet przyrodniczy – dr Robert Słomczyński

 • 7 XI (czw.) - „...w stepie szerokim...” - Czy w Polsce znajdziemy jeszcze step?
 • 12 XI (wt.) - Ssaki – wyjątkowa grupa zwierząt
 • 26 XI (wt.) - Ile jest gatunków organizmów na świecie? Zagadki i mechanizmy ewolucji

Fakultet z Historii sztuki – mgr Marzanna Sawicka

 • 5 XII (czw.) - Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu
 • 12 XII (czw.) - Wielcy mistrzowie epoki średniowiecza: Giotto, Hieronim Bosch i

                        Fra Angelico

 • 9 I (czw.) - Opactwo cystersów w Lubiążu

Fakultet filmowy – ks. Stanisław Hajkowski

 • 29 X (wt.) – Katolicyzm:  Piotr i Paweł – ludzie niezbędni.

                                          Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa

Anglistyka – dr hab. Katarzyna Szmigiero

 • 5 XI (wt.) - Powstanie wielkich marek kosmetycznych
 • 3 XII (wt.) - Wkład uczonych brytyjskich i amerykańskich w rozwój medycyny –

                  - prof. dr hab. Leszek Szmigiero

 

Sekcje zainteresowań

WTOREK

terapia tańcem – op. Czerkawska Anna (wt. 13.10 – 13.50) Aula 

informatyka – op. Adam Kołodziejski (wt. 12.20 – 13.00) Prac. informatyczna

 

CZWARTEK

chór – chórmistrz mgr Wacława Ogińska (czw. 10.00 – 11.30) Aula JP II

gimnastyka – op. Artur Zieńczyk (czw. 11.30 – 12.15) Aula pod kościołem

plastyka – op. Łukasz Leszczyński (czw. 12.00 – 13.30) Prac. Plastyczna- szkoła II p.

 

PIĄTEK

język angielski – op. Małgorzata Rosiak (pt. 12.30 – 14.00) Prac. językowa

---------------------------------------------------------------------------------------------

16 X – (śr.) PIELGRZYMKA AUTOKAROWA SUTW NA JASNĄ GÓRĘ

(Istnieje możliwość zmian w programie)